Wie zijn wij?

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren van culturele activiteiten, middels theater, dans, film, muziek en overige beeldende kunst en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Organisatie

TAGO is een non-profit organisatie waarbij alle middelen en inkomsten volledig voor de realisatie van haar producties worden aangewend. De organisatie bestaat, buiten het artistieke team alleen uit vrijwilligers. Met alle posten bezet, bestaat onze organisatie uit meer dan honderd vrijwilligers die geheel belangeloos helpen om de producties op de planken te brengen. Het bestuur bestaat uit ervaren bestuurders die theater een warm hart toedragen. Nagenoeg alle bestuursleden zijn hoofd van een afdeling zoals, decor, marketing &communicatie, sponsoring, kleding, grime en coiffure. Deze structuur van “meewerkende bestuursleden” zorgt ervoor dat er effectief kan worden gewerkt. Daardoor zijn de communicatielijnen erg kort, wat bijdraagt aan duidelijkheid, betrokkenheid en rust bij de medewerkers gedurende het productieproces. 

ANBI

Verder is het belangrijk om te vermelden dat TAGO de ANBI-status heeft verworven. Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI.
Is uw instelling een culturele ANBI? Dan moet u giften aan uw instelling apart vermelden in uw administratie. U mag deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van uw instelling. Vanuit deze verplichting plaatsen wij hier onze financiële verslagen over 2015-2016-2017-2018-2019

Privacyverklaring

Theater Atelier Goirle Oisterwijk (TAGO) zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacy rechten van degene van wij zij persoonsgegevens verwerkt. De volledige privacyverklaring leest u hier.

Het Bestuur

Voorzitter: Will van de Worp
Productieleider: Rob van Amelsfoort
Bestuursleden: Claire Huggers en Wendy Koffijberg